menuordersearch
ronaswood.ir

میزناهارخوری های روناس وود با روکش طبیعی چوب گردو و زیتون ,

میزناهار خوری مدل H500
H500 -رنگ ونگه (قیمت بدون صندلی می باشد)
H500 - رنگ گردویی(قیمت بدون صندلی می باشد)
میزناهار خوری مدل H500H500 - رنگ گردویی(قیمت بدون صندلی می باشد)موجود1,700,000 تومان
میزناهارخوری مدل Breez
بریز - 8 نفره (قیمت بدون صندلی می باشد)
بریز -4 نفره(قیمت بدون صندلی می باشد)
بریز - 6 نفره ( قیمت بدون صندلی می باشد)
میزناهارخوری مدل Breezبریز - 6 نفره ( قیمت بدون صندلی می باشد)موجود1,600,000 تومان
میزناهارخوری مدل Morano
مورانو - 4 نفره(قیمت بدون صندلی می باشد)
مورانو - 6 نفره(قیمت بدون صندلی می باشد)
مورانو - 8 نفره(قیمت بدون صندلی می باشد)
میزناهارخوری مدل Moranoمورانو - 8 نفره(قیمت بدون صندلی می باشد)موجود1,800,000 تومان
جستجو در فروشگاه
سایز
شرکت سازنده